Sekretar i Përgjithshëm

Zëdhënës shtypi

Drejtor Komunikimi, PR dhe marketing

Drejtori Sportiv

Drejtor i Akademisë

Drejtor i stadiumit "Arena e Demave"