Sekretar i Përgjithshëm

Zëdhënës shtypi

Drejtori Sportiv

Drejtor i Akademisë

Drejtor i stadiumit "Arena e Demave"

Përgjegjës Partizani Channel